fbpx

GDPR

 1. Inledning
  På Italii behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du bokar bord, eller nyttjar tjänster eller produkter som vi tillhandahåller. I vår integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du också kontaktuppgifter om du har frågor eller om du vill begära tillgång till dina personuppgifter.
  Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den vid var tid gällande svenska dataskyddsförordningen, härnedan kallad GDPR.
 2. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter
  Italii Östra Piren AB nedan Italii, org. nr. 559284-7569, Pirgatan 4, 374 35 Karlshamn, E-post info@italii.se är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i våra system för bokning och andra tjänster. Vi är vidare behandlingsansvariga för vår marknadsföring och utskick av e-post till våra kunder och andra kontakter.
 3. Behandling av personuppgifter i samband med bokning av bord hänvisas till vår leverantör Caspecos GDPR-uppgifter.
 4. Behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål
  När du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi och använder din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden från oss.
  Vi använder även din e-postadress för att skicka nyheter och erbjudanden i enlighet med regler gällande befintliga kundrelationer. Vårt nyhetsbrev kommer endast om Ni samtyckt till utskicket. Du kan närsomhelst dra tillbaka samtycke som du tidigare lämnat till oss. Du kan också avsäga dig att erhålla genom att skicka e-post till info@italii.se.
 5. Behandling av personuppgifter för andra ändamål
  Om du kontaktar oss eller på annat sätt vänder dig till oss med förfrågningar, behandlar vi personuppgifter du lämnar i den utsträckning det behövs för att kunna besvara och logga din förfrågan. Basen för detta är legitima intressen, eller att kunna uppfylla avtal med dig, eller att besvara dina förfrågningar.
  Förutom behandling som beskrivs i vår integritetspolicy eller baserat på ditt samtycke, kan vi i vissa fall tvingas att behandla personuppgifter när gällande förordningar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol ålägger oss eller tillåter oss detta.
 6. Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
  Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.
  För att undvika missförstånd vill vi förtydliga att vår databearbetning för behandling av uppgifter för våra egna ändamål, inte anses som utlämning.
 7. Dina rättigheter
  Som fysisk person har du ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.
  Du har rätt att begära information, rättelse och radering av personuppgifter vi behandlar avseende dig. Du har vidare rätt att begära begränsning av behandling, rätt att göra invändningar mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.
  För att tillämpa dina rättigheter kan du skicka oss en e-post på info@italii.se. Vi besvarar din begäran så fort som möjligt, och senast inom 30 dagar.
 8. Cookies
  Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka webbsidor du har besökt.
  En permanent cookie ligger kvar på din enhet under en förutbestämd tid. En sessioncookie sparas tillfälligt i din enhets minne medan du är inne på våra hemsidor. Sessioncookies raderas när webbläsaren stängs ner. Vi använder både permanenta cookies och sessioncookies.
  Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra webbsidor att minska.